Jeugdrecht

 

Ondertoezichtstelling

Als wordt verzocht uw kind onder toezicht te stellen, kunt u zich laten bijstaan door een advocaat. Ik zal dan het verzoek opvragen en met u bespreken, we gaan na of er nog extra informatie door u in de procedure kan worden ingebracht (bijvoorbeeld aanvullende verklaringen van derden) en nagaan of er aan de voorwaarden voor ondertoezichtstelling is voldaan.

 

Gesloten uithuisplaatsing

Als een verzoek wordt ingediend tot gesloten uithuisplaatsing, krijgt het kind door de rechtbank een gespecialiseerde advocaat toegewezen. U kunt ook zelf een advocaat kiezen, zolang deze maar gespecialiseerd is op dit rechtsgebied. Dit laatste is ook het geval bij een verzoek tot uithuisplaatsing in een open instelling.  Ik kan u en uw kind in deze procedures bijstaan.