Kosten

Honorarium

In beginsel breng ik de voor u verrichte werkzaamheden in rekening tegen een honorarium van € 225,00 incl. btw per uur (tarief voor 2020) en bijkomende kosten. Bij deze kosten kunt u onder meer denken aan griffierecht, deurwaarderskosten, de kosten van andere ingeschakelde derden en reiskosten.

Gefinancierde rechtsbijstand

In het eerste gesprek met u zal worden nagegaan of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Als dat zo is, betaalt u geen honorarium tegen uurtarief maar een eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en vermogen. De criteria kunt u hier vinden. Daarnaast betaalt u de bijkomende kosten.

Juridisch Loket

Als u een advocaat inschakelt, is het handig als u eerst contact opneemt met een Juridisch Loket. Als de medewerker die u te woord staat van mening is dat u rechtsbijstand van een advocaat nodig heeft, kunt u vragen naar mij te worden doorverwezen. Als u via het juridisch loket bij mij terecht komt en u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, krijgt u korting op de eigen bijdrage. De website van het Juridisch Loket vindt u hier, maar u kunt ook bellen met het Juridisch Loket via 0900 80 20.