Familierecht

 

Echtscheiding

Als u wilt scheiden, heeft u daar een advocaat voor nodig. Dat is ook het geval indien uw echtgenoot/echtgenote wil scheiden en u het niet eens bent met de voorstellen die zijn/haar advocaat doet om de echtscheiding te regelen.

Als u als echtpaar samen de echtscheiding wilt aanvragen, kan de advocaat u helpen om op een rijtje te zetten welke afspraken gemaakt moeten worden. Afspraken over minderjarige kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. De andere afspraken over bijvoorbeeld de verdeling van uw bezittingen en eventuele schulden of over partneralimentatie kunnen worden opgenomen in een convenant. Aan de rechtbank zal worden verzocht in de echtscheidingsbeschikking de gemaakte afspraken op te nemen.

 

Andere procedures

Ik kan u ook bijstaan in andere procedures op het gebied van familierecht. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan kinderalimentatie en partneralimentatie, omgangsregeling, ouderlijk gezag en gerechtelijke vaststelling vaderschap